© 2009-2024, René G.A. Ros

De sloop van de laatste Duitse barak op het eiland.
De sloop van het laatste gebouw van Kamp Zeeburg.
(Foto: René Ros, 1999)

Het inmiddels gesloopte toegangshek van Kamp Zeeburg, zoals in gebruik na de aanleg van de Zuiderzeeweg.
Het inmiddels gesloopte toegangshek van Kamp Zeeburg, zoals in gebruik na de aanleg van de Zuiderzeeweg.
(Foto: René Ros, 2004)

Sloop

Op het deel ten westen van de Zuiderzeeweg zullen de Duitse gebouwen geleidelijk zijn verdwenen, onder andere ten gunste van de bouwindustrie die zich er vestigde. Een van de hangars zou naar de Oranjewerf in Amsterdam-Noord zijn verplaatst. In de jaren 1970 werd voor de bouw van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost een groot deel van de gebouwen gesloopt, onder andere de Nederlandse hangars en de grootste Duitse bunker. Pas in 1999 verdween het laatste gebouw van Kamp Zeeburg, vermoedelijk de Nederlandse kantine.

In 2005 werd het ontwikkelingsplan vastgesteld om het gehele eiland opnieuw in te richten als woon- en werkomgeving. Bij het bouwrijp maken werd in 2006 het toegangshek 'per ongeluk' gesloopt en in 2008 werd vermoedelijk de Duitse kompasijkinrichting (Kompa├čkompensierscheibe) voor de watervliegtuigen ondergronds aangetroffen en gesloopt. Ook een oude loods en woning in de noordwesthoek zijn in die jaren gesloopt.

Het emplacement voor gebouwen van de schietbaan is nog herkenbaar aanwezig. Op het emplacement is de wachterswoning aanwezig (gerestaureerd in 2013-2014) evenals de funderingen van de na 1957 gesloopte schuilloods, schijvenloods en toiletgebouw.

Er resteren nog slechts drie Duitse bunkers, zonder hun oorspronkelijke aanaarding, waaronder de unieke 'Gefechtsstand f├╝r Fliegerhorst-kommandant'. Dit zijn de grootste nog in Amsterdam aanwezige Duitse bunkers en vormen samen een bijzonder ensemble. Bij een van de bunkers ligt nog een deel van de door de Duitse bezetter aangelegde wegen.

Uit de periode van de Koude Oorlog is nog een openbare schuilplaats (of schuilkelder) onder de Amsterdamsebrug aanwezig, bedoeld voor passanten op de Zuiderzeeweg.

Op de openbare schuilplaats na, bevinden alle nog aanwezige oorspronkelijke bouwwerken zich op een gebied van slechts 130 bij 160 meter in de zuidwesthoek van het eiland.

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Militair Terrein Zeeburg met Kamp Zeeburg Amsterdam
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)