© 2009-2024, René G.A. Ros

De unieke 'Gefechtsstand für Fliegerhorst-kommandant' met het clubhuis van een vereniging er bovenop.
De unieke 'Gefechtsstand für Fliegerhorst-kommandant' met het clubhuis van een vereniging er bovenop.
(Foto: René Ros, 2004)

De wachterswoning van de schietbanen is nogsteeds aanwezig.
De wachterswoning van de schietbaan is nogsteeds aanwezig.
(Foto: René Ros, 2004)

Toekomst

Als twee vijzelgemalen en drie silo's van de rioolwaterzuiveringsinstallatie behouden blijven voor hergebruik dan is het logisch en relatief gezien een kleine moeite om de nog aanwezige Nederlandse en Duitse bouwwerken ook in te passen in de herinrichting. Zeker omdat deze geconcentreerd liggen op een ideale locatie, in de toekomstige recreatieve zone.
Via de Diemerzeedijk en via het Amsterdam-Rijnkanaal kan een verband in wandel- en fietspaden worden gelegd naar forten en vestingen.

Samen met de dienstwoningen van Rijkswaterstaat zijn deze bouwwerken de laatste blijvende herinnering aan de bijzondere geschiedenis van het gehele eiland, en daarmee van de toekomstige woonwijk, en onderdeel van de geschiedenis van de stad Amsterdam zelf.

Een herbouwde schuilloods zou gebruikt kunnen worden als horeca-gelegenheid voor de woonwijk Zeeburg maar ook voor passerende fietsers en mogelijk pleziervaart. De nabijgelegen kleine bunker kan daarvoor als opslag dienen. Een herbouwde metalen schijvenloods kan ingericht worden als expositieruimte, bijvoorbeeld over het gebied en ander militair erfgoed. De woning kan, na renovatie, in gebruik blijven als woning voor sociaal toezicht op de loodsen. De drie Duitse bunkers kunnen, mogelijk weer aangeaard, gebruikt worden als opslag of kleine kantoorlocatie.

De volgende organisaties zetten zich in voor het behoud van de restanten van het Militair Terrein Zeeburg:

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Militair Terrein Zeeburg met Kamp Zeeburg Amsterdam
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)